Αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης(Αρθρίτιδα Ώμου)

By on July 25, 2013

Η αρθρίτιδα ώμου προκαλεί έντονο άλγος και αδυναμία κίνησης του ώμου και χρήζει αντιμετώπισης.

Η ακρωμιοκλειδική συνάρθρωση είναι το σημείο επαφής μεταξύ κλειδός και πρόσθιας έσω περιοχής του ακρωμίου.Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται φυσιολογικά από ένα μικρό διάστημα το οποίο δίνει την δυνατότητα μικροκίνησης της κλείδας και συντελεί στην σύνθετη κίνηση του ώμου.
Με το πέρασμα του χρόνου σε νέους αθλητές αλλά κυρίως σε ποιο μεγάλες ηλικίες, λόγω της επαναλαμβανόμενης τριβής της περιοχής μπορεί να παρουσιαστεί εκφύλιση – αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής με παρουσία οστεοφύτων. Η αρθρίτιδα αυτή προκαλεί έντονο άλγος και αδυναμία κίνησης του ώμου και χρήζει αντιμετώπισης. Η χειρουργική αντιμετώπιση έχει θέση μετά από αποτυχία συντηρητικής θεραπείας και η αρθροσκοπική τεχνική μπορεί να δώσει άριστα αποτελέσματα.