Αποκατάσταση της αστάθειας του ώμου (Bankart lesion) – Εξάρθρημα Ώμου

By on July 29, 2013

Η γληνοβραχιόνια άρθρωση είναι από την φύση της μια ασταθής άρθρωση. Στη σταθερότητα και στην ικανότητα μεγάλου εύρους κίνησης που την χαρακτηρίζει συμβάλουν δυναμικοί και στατικοί παράγοντες. Αυτοί είναι οι μύες της ωμικής ζώνης και οι σύνδεσμοι της περιοχής του ώμου. Κατά την διάρκεια πιθανών τραυματισμών με το χέρι συνήθως  σε απαγωγή και έξω στροφή προκαλείται μια μετατόπιση της βραχιονίου κεφαλής και ολίσθηση αυτής έξω από την ωμογλήνη. Αυτό μπορεί να συμβεί ποιο συχνά με πρόσθια κατευθύνση (πρόσθιο εξάρθρημα) και λιγότερο συχνά με οπίσθια κατεύθυνση.
Σε κάποιους νέους ανθρώπους μπορεί να συμβάλει στην ποιο συχνή παρουσία εξαρθρημάτων μία ιδιοπαθής χαλαρότητα  της άρθρωσης. Πρόκειται για μία παθολογία η οποία χωρίς αμφιβολία σε νέους ανθρώπους χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης. Τα αποτελέσματα σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι είναι καλύτερα όταν αντιμετωπίζεται έγκαιρα και η αρθροσκοπική αντιμετώπιση έχει τον πρώτο λόγο. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις ενδείκνυται και η ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση.traum