Αρθροσκοπική αποκατάσταση βλαβών του αρθρικού χόνδρου(Αρθρίτιδα γόνατος)

By on July 27, 2013

Οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου ή αλλιώς αρθρίτιδα  γόνατος αποτελούν σοβαρές παθολογικές καταστάσεις με τελικό αποτέλεσμα την αναπηρία του ασθενούς σε βάθος χρόνου.

Στα νεαρά άτομα οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου είναι κυρίως τραυματικής αιτιολογίας μεμονωμένες ή σε συνδυασμό με συνδεσμικές βλάβες του γόνατος (ρήξη συνδέσμου, χρόνιες μηνισκικές βλάβες). Μπορεί να είναι εστιακές βλάβες ή διάχυτες μερικού ή ολικού πάχους. Η θεραπεία των χόνδρινων βλαβών του γόνατος είναι αρκετά δύσκολη. Ο αρθροσκοπικός καθαρισμός της χόνδρινης βλάβης σε συνδυασμό με τρυπανισμούς του υποχονδρίου οστού αποτελεί μια πρόσκαιρη μέθοδο θεραπείας με αβέβαια τελικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.

Σε βλάβες του αρθρικού χόνδρου ολικού πάχους με προσβολή και του υποχονδρίου οστού η θεραπεία εκλογής είναι η τοποθέτηση οστικών τεμαχίων υποχονδρίου οστού και χόνδρου που λαμβάνονται από ένα άλλο τμήμα του γόνατος μακράν της βλάβης. Η τοποθέτηση των τεμαχίων γίνεται στην εστία της βλάβης με τρόπο που θυμίζει μωσαϊκό (mosaic plasty). Σε εστιακές βλάβες του αρθρικού χόνδρου και χωρίς προσβολή του υποχονδρίου οστού δύναται να γίνει αρθροσκοπική μεταμόσχευση χονδροκυττάρων στην περιοχή της βλάβης με ικανοποιητικά πρώιμα αποτελέσματα.

Σε βαριές βλάβες του αρθρικού χόνδρου και ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα η θεραπεία εκλογής είναι η ολική αρθροπλαστική του γόνατος.