Αποκατάσταση του πετάλου των στροφέων (ROTATOR CUFF)

By on July 29, 2013

Το πέταλο των στροφέων είναι ο κοινός καταφυτικός τένοντας τριών μυών, του υπερακανθίου, του υπακανθίου και του ελάσσονος στρογγύλου . Οι τένοντες αυτοί σχηματίζουν ένα πέταλο το οποίο καλύπτει την άνω επιφάνεια της βραχιονίου κεφαλής και καταφύεται στο μείζων βραχιόνιο όγκωμα.

Ο χώρος που κινείται το πέταλο των στροφέων λέγεται υπακρωμιακός χώρος και σχηματίζεται από το άνω τμήμα της κεφαλής του βραχιονίου και το ακρώμιο. Το πέταλο των στροφέων μπορεί να τραυματιστεί από πτώση με το χέρι σε απαγωγή από βιαία ανύψωση βάρους ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες ή από υπέρχρηση ( over head activities). Η βλάβη των τενόντων μπορεί να είναι μερικού πάχους  με αποτέλεσμα τον πόνο και την αδυναμία απαγωγής του ώμου  ή ολικού πάχους με πλήρη αδυναμία απαγωγής του ώμου.

Η θεραπεία της ρήξης του πετάλου των στροφέων είναι χειρουργική. Τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι ικανοποιητικά σε περιπτώσεις οξείας ρήξης ενώ σε χρόνιες ρήξης και ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα λόγω κακής ποιότητας των οστών τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ικανοποιητικά. Στις χρόνιες ρήξης του πετάλου των στροφέων επιτυγχάνεται η ανακούφιση του ασθενή από τον πόνο αλλά μπορεί να υστερεί σε κίνηση απαγωγής και έξω στροφής. Η διάγνωση της ρήξης γίνεται από το ιστορικό την κλινική εικόνα και την χρήση μαγνητικής τομογραφίας σκιαγραφικό.