Αρθρόδεση ποδοκνημικής

By on April 3, 2013

Αρθρόδεση ποδοκνημικής,αρθρίτιδας αστραγάλου,κνήμης,αρθροσκοπική επέμβαση,αστραγάλου,πτέρνας,Δρ.Νικόλαος Πισκοπάκης

 

Η αρθρόδεση ποδοκνημικής ενδείκνυται σε καταστάσεις βαριάς αρθρίτιδας στην περιοχή του αστραγάλου και του κάτω πέρατος της κνήμης. Θεωρείται ιδανική επέμβαση σε ασθενείς με έντονο πόνο και δυσχέρεια στην καθημερινή δραστηριότητα. Η επέμβαση μπορεί να γίνει αρθροσκοπικά ή ανοιχτά.

 

Κατά την διάρκεια της επέμβασης γίνεται καθαρισμός του αρθρικού χόνδρου των αρθρικών επιφανίων κνήμης, αστραγάλου, πτέρνας και συγκόλληση αυτών με την χρήση υλικών συγκράτησης. Μετεγχειρητικά τοποθετείται κηδεμόνας ακινητοποίησης ποδοκνημικής σε λειτουργική θέση για 6 εβδομάδες μέχρι την συγκόλληση των οστών.