Αρθροσκοπική αποκατάσταση εξαρθρήματος της επιγονατίδος

By on April 3, 2013

Το εξάρθρημα επιγονατίδος μπορεί να είναι τραυματικής αιτιολογίας ή συγγενούς αιτιολογίας .Στο συγγενές εξάρθρημα επιγονατίδος υπάρχει διαταραχή του μηχανικού άξονα του κάτω άκρου με αποτέλεσμα την προς τα έξω παρεκτόπηση της επιγονατίδος από την τροχιλία . Στο εξάρθρημα της επιγονατίδος υπάρχει ρήξη των έσω καθεκτικών συνδέσμων της επιγονατίδος .
Στην αποκατάσταση της βλάβης στον μεν τραυματικό εξάρθρημα της επιγονατίδος και εφ όσον δεν υπάρχει διαταραχή του μηχανικού άξονα συνιστάται η αποκατάσταση του συνδέσμου αρθροσκοπικά ή ανοικτά.Στην περίπτωση του συγγενούς εξαρθρήματος της επιγονατίδος όπου υπάρχει διαταραχή του μηχανικού άξονα η σταθεροποίηση της επιγονατίδος γίνεται με επεμβάσεις ανοικτού τύπου , με αποκατάσταση μαλακών μορίων ή σε συνδυασμό με οστεοτομίες κνημιαίου κυρτώματος.