Αρθροσκόπηση καρπού

By on March 22, 2013

Ορισμένες παθολογικές καταστάσεις στην περιοχή του καρπού όπως ρήξη του τριγώνου χόνδρου, υμενίτιδες καρπού, ελεύθερα σώματα, ρήξη σκαφομηνοειδούς συνδέσμου μπορούν να αντιμετωπισθούν αρθροσκοπικά.

Η αρθροσκόπηση του καρπού αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο με γρήγορη αποκατάσταση και χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές.