Αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξης οπισθίου χιαστού (PCL) συνδέσμου

By on April 3, 2013

Ο οπίσθιος χιαστός είναι ένας ισχυρός σύνδεσμος ο οποίος εμποδίζει την οπίσθια παρεκτόπηση της κνήμης σε σχέση με το μηρό . Οι κακώσεις του οπισθίου χιαστού συμβαίνουν συνήθως μετά από τροχαία ατυχήματα από άμεση πλήξη της πρόσθιας επιφανείας της κνήμης . Μπορεί να συμβεί και μετά από αθλητική κάκωση όταν η στροφική βία του γόνατος είναι μεγάλη .Συνήθως οι βλάβες του οπισθίου χιαστού είναι μεμονωμένες οι συνδυασμένες με βλάβες του έξω πλαγίου του γόνατος της οπίσθιας έξω γωνίας ή του προσθίου χιαστού .Οι μεμονωμένες βλάβες του οπισθίου χιαστού και εφ όσον η παρεκτόπηση της κνήμης είναι μικρότερη των 10 mm αντιμετωπίζονται συντηρητικά με την εφαρμογή ειδικών κηδεμόνων και πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης .Στις συνδυασμένες βλάβες του οπισθίου χιαστού και κυρίως βλάβες της οπίσθιας έξω γωνίας η θεραπεία είναι άμεσα χειρουργική με αποκατάσταση της οπίσθιας έξω γωνίας και του οπισθίου χιαστού με την χρήση βιολογικών ή συνθετικών μοσχευμάτων.xeiro