Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής

By on July 23, 2013
Η αρθροσκόπηση αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο και χρησιμοποιείται για την διάγνωση και την θεραπεία διαφόρων παθήσεων της ποδοκνημικής. Πάρα πολλές επεμβάσεις που στο παρελθόν γινόταν με ανοιχτή μέθοδο τώρα μπορούν να γίνουν με την χρήση του αρθροσκοπίου μειώνοντας έτσι σημαντικά τον χρόνο νοσηλείας και τον μετεγχειρητικό πόνο.
Οι συνήθης επεμβάσεις που μπορούν να αντιμετωπισθούνε με την αρθροσκοπική τεχνική είναι:
  1. Παθήσεις του αρθρικού χόνδρου του αστραγάλου – Οστοεχόνδρινες βλάβες – Ελεύθερα χόνδρινα σώματα
  2. Σύνδρομα πρόσκρουσης
  3. Υμενίτιδες ποδοκνημικής
  4. Αφαίρεση οστεοφύτων
  5. Αρθρίτιδα ποδοκνημικής (έκπλυση)
  6. Φλεγμονές
  7. Αρθρόδεση ποδοκνημικής