Βλαισός μέγας δάκτυλος – Το λεγόμενο «κότσι»

By on April 3, 2013

Πρόκειται για συχνή επώδυνη παραμόρφωση του πρώτου στίχου του άκρου ποδός. Εμφανίζεται συνήθως σε γυναίκες μέσης ηλικίας. Συχνά συνοδεύεται και από παραμορφώσεις των λοιπών δακτύλων του άκρου ποδός. Η αιτιολογία της νόσου είναι πολυπαραγοντική και ποικίλει. Παραδείγματος χάρη μπορεί να οφείλεται σε εμβιομηχανική αστάθεια, να παρουσιαστεί στα πλαίσια μιας αρθρίτιδας ή μιας νευρομυϊκής νόσου, ή να είναι μετατραυματικής προελεύσεως. Πολλές φορές υπάρχει οικογενειακή προδιάθεση. Ο ιατρός πρέπει να ανακαλύψει τα αίτια της παραμόρφωσης, έτσι ώστε να προχωρήσει στη σωστή θεραπεία. Η θεραπεία είναι συντηρητική και χειρουργική.

Η συντηρητική θεραπεία έχει θέση σε αρχόμενη μικρή παραμόρφωση με επεισόδιο πόνου. Σε αυτή την περίπτωση χορηγείται φαρμακευτική αγωγή, και συνιστάται αποφυγή καταπόνησης και φυσικοθεραπεία. Σε ήπια χρόνια μορφή της νόσου οι ορθοπεδικοί πάτοι μπορούν να ανακουφίσουν τον ασθενή.

Σε περίπτωση επίμονης επώδυνης παραμόρφωσης η χειρουργική θεραπεία δίνει την οριστική λύση. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της πάθησης αυτής. Ο ορθοπεδικός χειρουργός θα επιλέξει την κατάλληλη τεχνική ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της νόσου του ασθενή. Οι επεμβάσεις αυτές δεν είναι επίπονες όπως πιστεύει ο κόσμος. Με την κατάλληλη τοπική και συστηματική αναλγησία ο ασθενής επιστρέφει σπίτι του περπατώντας την επόμενη μέρα του χειρουργείου.