Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία νέα θεραπεία για τις χόνδρινες βλάβες

By on July 23, 2014

Δρ. Πισκοπάκης MD, Phd

 

Την Τετάρτη 16/7/2014 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Ορθοπαιδική

Κλινική Αθλητικών Κακώσεων Δρ. Πισκοπάκη μία νέα μέθοδος αποκατάστασης των

χόνδρινων βλαβών BST-CarGel®. Η μέθοδος αυτή αφορά εστιακές βλάβες του χόνδρου. Τα

πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι:

 

 

 

 

  • αποτελεί μία επέμβαση χαμηλού κόστους σε σχέση με αντίστοιχες μεθόδους αποκατάστασης των βλαβών του αρθρικού χόνδρου 
  • γίνεται σε ένα χρόνο (one step operation) 
  • κατάλληλη για τις περισσότερες εστιακές βλάβες αρθρικού χόνδρου
  • δημιουργία καλύτερης ποιότητας χόνδρινου ιστού σε σχέση με τους μικροτρυπανισμούς
  • το υψηλότερο level of evidence( level 1 ) στις κλινικές δοκιμές

Λήψη βιοπολυμερους κυτοσίνης

Λήψη αίματος από τον ασθενή

Μίξη αίματος με κυτοσίνη

 

 

Τοποθέτηση παρασκευάσματος και δημιουργία σταθερού πήγματος

Επιστημονική λογική: Η δημιουργία σταθερού πήγματος πάνω στη χόνδρινη βλάβη, δρα ως ικρίωμα και εμποδίζει την απομάκρυνση του παρασκευάσματος. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία μιας φλεγμονώδους εστίας τοπικά που επιτρέπει την αναγέννηση του οστού του υποχονδρίου και τελικά την αναδόμηση του χόνδρου.