Διάστρεμμα ποδοκνημικής

By on April 3, 2013

Το διάστρεμμα είναι η ρήξη του έξω πλαγίου συνδέσμου της ποδοκνημικής. Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος εμφανίζει 3 μοίρες προς την πρόσθια τη μέση και την οπίσθια. Η βαρύτητα του διαστρέμματος εξαρτάται από τις μοίρες του συνδέσμου που έχουν υποστεί βλάβη. Έτσι το διάστρεμμα διαχωρίζεται σε 1ου, 2ου και 3ου βαθμού. Τα διαστρέμματα 1ου βαθμού αντιμετωπίζονται συντηρητικά με μερική ακινητοποίηση και πρόγραμμα φυσιοθεραπείας. Τα 2ου και 3ου βαθμού ιδιαίτερα σε αθλητές καλό είναι να αντιμετωπίζονται χειρουργικά με συρραφή του ραγέντος συνδέσμου για αποφυγή μελλοντικής αστάθειας της άρθρωσης.

Σε χρόνιες καταστάσεις (πολλαπλά διαστρέμματα – αστάθεια) η αντιμετώπιση είναι χειρουργική. Κατά την διάρκεια της επέμβασης γίνεται προσπάθεια ανακατασκευής του πλαγίου συνδέσμου και επί αδυναμίας ανάπλασης του συνδέσμου με την χρήση τενοντίων μοσχευμάτων (βραχύς περονιαίος).