Εξαρθρήματα αγκώνα

By on July 24, 2013

Τα εξαρθρήματα αγκώνα μπορεί να συμβούν μετά από τραυματισμό (πτώση) με ή χωρίς κάταγμα της περιοχής. Συνήθως είναι πρόσθια  – οπίσθια ή πλάγια εξαρθρήματα. Η ανάταξη του εξαρθρήματος του αγκώνα γίνεται με γενική αναισθησία και στην συνέχεια ελέγχεται η ακεραιότητα των πλαγίων συνδέσμων του αγκώνα.

 

Σε περίπτωση σοβαρής αστάθειας ή κατάγματος μετά την ανάταξη χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση του εξαρθρήματος.  Μετά την ανάταξη είναι απαραίτητη ειδικευμένη φυσιοθεραπεία για την αποκατάσταση της κινητικότητας του αγκώνα.