Κατάγματα αγκώνα

By on July 28, 2013

Τα κατάγματα της περιοχής του αγκώνα διακρίνονται σε υπερκονδύλια και διακονδύλια κατάγματα. Τα κατάγματα αυτά θεωρούνται ασταθή και είναι δύσκολο να αναταχθούν με γύψο ή εξωτερική οστεοσύνθεση. Συνήθως η ανοιχτή ανάταξη και η εσωτερική οστεοσύνθεση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, δηλαδή την ανατομική ανάταξη και την ομαλή πώρωση του κατάγματος.
Άλλα κατάγματα της περιοχής του αγκώνα είναι τα κατάγματα ωλεκράνου της κεφαλής της κερκίδος και τα αποσπαστικά  κατάγματα του εσώ και έξω βραχιόνιου επικονδύλου. Τα κατάγματα αυτά αντιμετωπίζονται χειρουργικά με εσωτερική οστεοσύνθεση. Τα κατάγματα της κεφαλής της κερκίδος όταν είναι συντριπτικά ανατάσσονται δύσκολα και πολλές φορές χρειάζεται η αφαίρεση της κεφαλής της κερκίδας ή η αντικατάστασή της με μεταλλική πρόθεση.
Όταν γίνεται αφαίρεση κεφαλής κερκίδας σε νεαρά άτομα συνήθως διαταράσσεται ο πρηνισμός και υπτιασμός του αντιβραχίου λόγω μετανάστευσης της κερκίδας προς τα πάνω. Γι’ αυτό είναι σκόπιμο σε αυτές τις περιπτώσεις η τοποθέτηση ενδοπροθέσεως της κεφαλής για την διατήρηση του μήκους της κερκίδας.