Κατάγματα

By on April 3, 2013
  • Επιγονατίδος
  • Κνημιαίων κονδύλων
  • Κάτω πέρατος μηριαίου οστού

Η ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση συνήθως χρησιμοποιείται για τη θεραπεία καταγμάτων σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την επιγονατίδα, τους κνημιαίους κονδύλους και το κάτω πέρας του μηριαίου. Η αποκατάσταση της λειτουργίας και της σταθερότητας  του γονάτος είναι σημαντική γιατί  δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να περπατούν και να κινούνται κανονικά μετά από ένα κάταγμα. Αυτή η θεραπεία περιλαμβάνει τη χρήση χειρουργικού υλικού για να αναδιατάξει τα σπασμένα οστά και να τα κρατήσει στη θέση τους. Αυτές οι συσκευές οστεοσύνθεσης μπορεί να αφαιρεθουν στο μέλλον, ανάλογα με το αν προκαλούν πόνο και άλλα συμπτώματα για τον ασθενή. Αυτή η προηγμένη θεραπεία επιτρέπει τη μείωση της διάρκειας της νοσοκομειακής νοσηλείας ταχύτερους χρόνους αποκατάστασης και αυξημένη συχνότητα πώρωσης του κατάγματος.