Κατάγματα κνήμης

By on July 27, 2013

Τα κατάγματα της διάφυσης της κνήμης συμβαίνουν συνήθως μετά από τροχαία ατυχήματα, μπορεί να είναι επιπλεγμένα ή κλειστά. Στα επιπλεγμένα κατάγματα κνήμης η θεραπεία εκλογής είναι η τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης και ανάταξη του κατάγματος για έλεγχο της πιθανής φλεγμονής.

Τα κλειστά κατάγματα κνήμης εφ όσον ανατάσσονται συντηρητικά μπορούν να αντιμετωπισθούν με την εφαρμογή γύψινου κηδεμόνα για 2 έως 3 μήνες. Τα ασταθή κατάγματα κνήμης αντιμετωπίζονται χειρουργικά με την χρήση ενδομυελικών ήλων ή πλακών με βίδες.u