Κατάγματα σπονδυλικής στήλης

By on March 22, 2013

Τα κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης μπορούν να αφορούν τα Κατάγματα Αυχενικής Μοίρας(ΑΜΣΣ) τα Κατάγματα Θωρακικής Μοίρας (ΘΜΣΣ) και τα Κατάγματα Οσφυϊκής Μοίρας (ΟΜΣΣ).

Τα κατάγματα της Α.Μ.Σ.Σ. είναι σοβαρά κατάγματα ιδιαίτερα όταν είναι ασταθή γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του νωτιαίου μυελού με αποτέλεσμα την τετραπληγία ή ακόμα και τον θάνατο του ασθενούς. Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση καθώς και η μεταφορά του ασθενούς με προσοχή στο Νοσοκομείο αποτελούν τα πρώτα μέτρα του προβλήματος. Η θεραπεία εκλογής σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι η σπονδυλοδεσία της Α.Μ.Σ.Σ. και η αποσυμφόρηση της πίεσης του νωτιαίου μυελού.

Τα κατάγματα της Θ.Μ.Σ.Σ. συνήθως είναι σταθερά κατάγματα λόγω της ύπαρξης του θωρακικού κλωβού στις περιπτώσεις όμως που τα κατάγματα είναι εκκρηκτικά μπορεί να προκαλέσουν παραπληγία του ασθενούς και μόνιμη αναπηρία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η θεραπεία εκλογής είναι η σπονδυλοδεσία της Θ.Μ.Σ.Σ. και αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού.

Τα κατάγματα της Ο.Μ.Σ.Σ. εάν είναι σταθερά και μικρής παρεκτόπισης αντιμετωπίζονται συντηρητικά με την βοήθεια ειδικών κηδεμόνων για 2 έως 3 μήνες. Τα ασταθή κατάγματα Ο.Μ.Σ.Σ. χρειάζονται χειρουργική αποκατάσταση με σπονδυλοδεσία.