Κατάγματα βραχιόνιου οστού

By on July 25, 2013

Τα κατάγματα της κεφαλής του βραχιονίου συνήθως είναι συντριπτικά δύο ή περισσοτέρων τεμαχίων και ως εκ τούτου η ανακατασκευή του κατάγματος είναι αρκετά δύσκολη. Σε νεαρά άτομα πρέπει να γίνει προσπάθεια ανακατασκευής της κεφαλής με την χρήση πλακών και ελευθέρων βιδών ενώ σε μεγαλύτερα άτομα μπορεί να γίνει η συγκράτηση των τμημάτων του κατάγματος, με ελεύθερες διαδερμικές βελόνες και πρώιμη κινητοποίηση με πολύ καλά λειτουργικά αποτελέσματα.
Τα κατάγματα της διάφυσης του βραχιονίου συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά με την εφαρμογή λειτουργικών ναρθήκων τύπου Sarmiento.Για πιο γρήγορη ορθοπαιδική  αποκατάσταση είναι δυνατή η χειρουργική θεραπεία με τη χρήση ενδομυελικών ήλων ή πλακών με βίδες.