Κλειστή ή ανοικτή οστεοτομία κνήμης.

By on April 11, 2013

Η Οστεοτομία κνήμης αφαιρεί ή προσθέτει ένα τμήμα οστού κοντά στην κατεστραμένη αρθρική επιφάνεια. Αυτό μετατοπίζει το βάρος μακριά από τον κατεστραμμένο χόνδρο σε μια περιοχή με υγιή χόνδρο, ανακουφίζοντας προσωρινά τον πόνο.

 

Η διαδικασία αυτή συνήθως πραγματοποιείται στο γόνατο για τους νεότερους ασθενείς που επιθυμούν να αναβάλουν την κοινή χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης του γόνατος  ή εκείνων των οποίων η αρθρίτιδα επηρεάζει μόνο τη μία πλευρά του γονάτος. Κατά τη διάρκεια μιας οστεοτομία της κνήμης, μια σφήνα  οστού  είτε προστίθεται ή  αφαιρείται από την κνήμη  ευθυγραμμίζοντας έτσι  την άρθρωση του γονάτος,  ανακουφίζοντας τον ασθενή από τον πόνο και αποκαθιστώντας την ισορροπία του γόνατος.
Στην ανοικτή οστεοτομία κάνοντας μια τομή στην έσω πλευρά του γόνατος  τοποθετούμε ένα μόσχευμα οστού, που συνήθως λαμβάνεται από τη λαγόνια ακρολοφία. Το μόσχευμα συγκρατείται στη θέση του με μια μεταλλική πλάκα ή καρφίδες.
Στην κλειστή οστεοτομία κάνοντας μια τομή στην έξω πλευρά του γόνατος  αφαιρούμε μια μικρή σφήνα από το οστούν της κνήμης πριν από την επανατοποθέτηση των δύο νέων επιφανειών και τις συγκρατούμε με μια μεταλλική πλάκα ή καρφίδες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *