Αποκατάσταση βλαβών της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (slap lesion)

By on April 2, 2013

Ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου αποτελεί έναν πολύ ισχυρό τένοντα και είναι ένας από τους δύο τένοντες του δικεφάλου βραχιονίου μυός . Ο Τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου συμβάλει στην σταθερότητα της βραχιονίου κεφαλής σε σχέση με την ωμογλήνη. Βρίσκεται σε επαφή με τον τένοντα των στροφέων και σταθεροποιείται ανατομικά στο βραχιόνιο οστού στην αύλακα του δικεφάλου. Στην ωμογλήνη στο άνω μέρος αυτής προσφύεται  και βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον επιχείλιο χόνδρο .
Μετά από μακροχρόνια χρήση και επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς μπορεί να παρουσιάσει φλεγμονή με έντονα συμπτώματα πόνου τόσο κατά την κίνηση όσο και εν ηρεμία. Κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες συνυπάρχει εκφύλιση των ινών του τένοντα η οποία μπορεί να αντιμετωπισθεί εύκολα με πολύ καλά αποτελέσματα αρθροσκοπικά με την μέθοδο της τενοντομίας του δικεφάλου .
Σε περιπτώσεις που συνυπάρχει βλάβη στο πέταλο των στροφέων μπορεί να πραγματοποιηθεί πάντα αρθροσκοπικά τενοντόδεση της μακράς κεφαλής του δικεφάλου και αποκατάσταση μαζί με την βλάβη των στροφέων. Σε νέους αθλητές κυρίως αθλημάτων ρήψεων παρουσιάζεται η παθολογία της αποκόλλησης του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου από την ωμογλύνη (SLAP LESION) η οποία αντιμετωπίζεται μόνο αρθροσκοπικά με καλά αποτελέσματα και επανένταξη των αθλητών.