ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

By on March 22, 2013

Καλωσήρθατε,

Η κλινική μας, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών προς ασθενείς που τους απασχολούν προβλήματα και ασθένειες Ορθοπαιδικής φύσεως. Η εμπειρία μας σε εξελιγμένες μεθόδους, λιγότερο τραυματικές σας προσφέρουν γρήγορη αποκατάσταση, ταχύτερη επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες καθώς και δραματική μείωση του χρόνου νοσηλείας σας.

Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη ορθοπαιδική αποκατάσταση και η υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μέσα από:

  • Αυξημένη γνώση, εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία.
  • Συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων.
  • Ανθρωπινή αντιμετώπιση του πάσχοντος και σεβασμό στον ασθενή.
  • Υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που παρέχουν οι νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Πισκοπάκης Νικόλαος

Δ/ντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών
Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Πρόεδρος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ)

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ