Προετοιμασία πριν την επέμβαση

Μερικές ημέρες πριν την επέμβαση: καλό πλύσιμο της περιοχής, επισήμανση τυχόν δερματικών βλαβών, εκδορών ή τραυματισμών του δέρματος στην περιοχή της επέμβασης.

Μια ημέρα πριν την επέμβαση: διακοπή λήψης υγρών ή στερεάς τροφής από τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας.


Την ημέρα της επέμβασης: Η προεγχειρητική προετοιμασιά ξεκινα με την προνάρκωση δηλαδή την τοποθέτηση ενδοφλέβιας γραμμής παροχής υγρών και φαρμάκων από τον αναισθησιολογο.

Μετά την  επέμβαση θα λάβετε περαιτέρω οδηγίες.

Πιθανές επιπλοκες: 

  • λοίμωξη<1%,
  • θρομβοφλεβίτις,
  • νευρική βλάβη,
  • προβλήματα αναισθησίας (πολύ σπάνια).

Σταθμίζοντας τα οφέλη μιας χειρουργικής επέμβασης με τους πιθανούς κινδύνους από αυτή, φαίνεται ότι το τελικό όφελος είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο.

Ανακαιφαλαίωση: Καθαρίστε επιμελώς το δέρμα. Μη φάτε ή πιείτε κάτι μετά τα μεσάνυκτα της προηγούμενης, μελέτη των γραπτών οδηγιών, ακολουθήσετ πιστά το πρόγραμμα της μετεγχειρητικής παρακολο’υθησης και αποκατάστασης.

Tηλεφωνείστε μας για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση.