Ρήξη ωλενίου πλαγίου συνδέσμου του αγκώνος

By on April 2, 2013

Ο Ωλένιος πλάγιος σύνδεσμος είναι βασικός σταθεροποιητής του αγκώνα. Συνήθως τραυματίζεται μετά πτώση κατά την διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας. Σε μη αθλητικά άτομα η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική ενώ σε αθλητές είναι απαραίτητη η χειρουργική αποκατάσταση του πλαγίου συνδέσμου για την αποφυγή μελλοντικής αστάθειας του αγκώνα και αδυναμία αθλήσεως. Σε χρόνιες ρήξης του ωλενίου πλαγίου συνδέσμου η αποκατάσταση είναι ποιο δύσκολη και απαιτείται η χρήση βιολογικών μοσχευμάτων (τενόντων).

Μετεγχειρητικά είναι απαραίτητη η φυσιοθεραπεία για την αποκατάσταση της κινητικότητας του αγκώνος. Ο χρόνος επανόδου σε αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να κυμαίνεται από 6-9 μήνες.