Σύνδρομο υπακρωμιακής τριβής – Impingement (Aκρωμιοπλαστική)

By on July 26, 2013

Πρόκειται για μια παθολογία του τένοντα των στροφέων και κυρίως του υπερακανθίου η οποία μπορεί να αφορά τόσο τους νέους αθλητές όσο και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ο τένοντας των στροφέων προστατεύει την κεφαλή του βραχιονίου και βρίσκεται κάτω ακριβώς από το ακρώμιο, δημιουργώντας τον υπακρωμιακό χώρο ο οποίος προστατεύεται από ένα ορογόνο θύλακο.

Κατά την άρση του χεριού προς τα πάνω ο υπακρωμιακός χώρος μειώνεται και κατά συνέπεια τραυματίζεται ο τένοντας των στροφέων. Αυτό μπορεί να επιδεινωθεί κατά την διάρκεια του χρόνου δημιουργώντας μία επώδυνη φλεγμονή η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ρήξη των στροφέων. Τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν είναι η μορφή του ακρωμίου κυρίως πρόσθια επιφάνεια αυτού, η παρουσία οστεοφύτων και η όποια μυϊκή ατροφία μπορεί να προκληθεί μετά από τραυματισμούς και οδηγεί σε συνεχή πρόσκρουση του τένοντα στον υπακρωμιακό χώρο. Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική και επί εμμονής των συμπτωμάτων χειρουργική – αρθροσκοπική .