Ωλένια νευρίτις αγκώνος

By on April 2, 2013

Το ωλένιο νεύρο στην περιοχή του αγκώνα διέρχεται επιφανειακά και είναι δυνατόν να τραυματιστεί είτε από υπερχρήση είτε από άμεση πλήξη. Σε περίπτωση τραυματισμού ο ασθενής εμφανίζει αιμωδίες (μουδιάσματα) στην περιοχή κατανομής του ωλενίου νεύρου στο αντιβράχιο.

 

Η συντηρητική θεραπεία της ωλένιας νευρίτιδος απαιτεί  περιορισμό της κινητικότητας του αγκώνα κυρίως στην κάμψη , αντιφλεγμονώδη αγωγή και φυσιοθεραπεία. Σε χρόνιες περιπτώσεις ή σε αποτυχία της συντηρητικής αγωγής, η χειρουργική μεταφορά του ωλενίου νεύρου στην πρόσθια επιφάνεια του αγκώνα αποτελεί μέθοδο εκλογής .