Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

By on July 27, 2013

Η ακρωμιοκλειδική συνάρθρωση είναι το σημείο επαφής μεταξύ κλειδός και πρόσθιας έσω περιοχής του ακρωμίου. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται φυσιολογικά από ένα μικρό διάστημα το οποίο δίνει την δυνατότητα μικροκίνησης της κλείδας και συντελεί στην σύνθετη κίνηση του ώμου. Μετά από πιθανό τραυματισμό πτώση μπορεί να προκληθεί μετατόπιση της κλειδός από το ακρώμιο προς τα πάνω.

Συνήθως αυτό ωφελείται στην μερική ή πλήρη ρήξη των συνδέσμων που σταθεροποιούν την κλείδα στην περιοχή της ακρωμιοκλειδικής. Ανάλογα με τον βαθμό παρεκτόπισης τα εξαρθρήματα ακρωμιοκλειδικής χωρίζονται σε 1ου, 2ου και 3ου
βαθμού. Στα εξαρθρήματα 1ου και 2ου βαθμού ο ασθενής δεν εμφανίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στην λειτουργία του ώμου και αντιμετωπίζονται κατά βάση συντηρητικά.

Στα 3ου βαθμού εξαρθρήματα οπού υπάρχει πλήρη ρήξη του συνδέσμου λόγω αισθητικού και λειτουργικού προβλήματος στην κίνηση του ώμου η θεραπεία είναι η χειρουργική ανάταξη του εξαρθρήματος ή οποία μπορεί να γίνει υπό βοηθούμενη αρθροσκοπικά .