Αρθρίτιδα ώμου

By on March 22, 2013

Η αρθρίτιδα του ώμου δεν είναι τόσο συχνή όσο η αρθρίτιδα του γόνατος και του ισχίου παρά το γεγονός ότι ακτινολογικά μπορεί να φαίνονται σοβαρές εκφυλιστικές αλλοιώσεις της άρθρωσης. Στις περιπτώσεις σοβαρών συμπτωμάτων, πόνου, δυσχέρειας στην κίνηση και σοβαρών ακτινολογικών αλλοιώσεων συνιστάται η αρθροπλαστική του ώμου ή ημιαρθροπλαστική. Στις περιπτώσεις που μαζί με την αρθρίτιδα υπάρχει χρόνια ρήξη του πετάλου των στροφέων δύναται να χρησιμοποιηθεί η αρθροπλαστική ανάστροφου τύπου.