Κατάγματα ισχίου

By on March 25, 2013

Τα κατάγματα μηριαίου οστού αφορούν τα κατάγματα του άνω πέρατος και της κεφαλής του μηριαίου (διατροχαντήρια – υποκεφαλικά κατάγματα και τα κατάγματα της διαφύσεως του μηριαίου). Τα κατάγματα του άνω πέρατος και ιδιαίτερα τα διατροχαντήρια κατάγματα αφορούν κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας και αντιμετωπίζονται χειρουργικά με την χρήση ειδικών πλακών.
Ο ασθενής μετεγχειρητικά κινητοποιείται άμεσα με μερική φόρτιση του σκέλους για 6 εβδομάδες. Τα κατάγματα της κεφαλής του μηριαίου (υποκεφαλικά ) είναι ποιο σοβαρά κατάγματα λόγω της πιθανότατος ασήπτου νεκρώσεως της μηριαία κεφαλής , εμφανίζονται και σε νεαρότερα άτομα και χρήζουν άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης με την χρήση ειδικών κοχλιών συγκράτησης.

 

Ο ασθενής μετεγχειρητικά βαδίζει με την βοήθεια βακτηρίας μασχάλης και μερική φόρτισης του σκέλους, μέχρι πώρωσης του κατάγματος. Είναι επιτακτικός μετά την πώρωση του κατάγματος ο συχνός ακτινολογικός έλεγχος για την πιθανότητα ανάπτυξης ασήπτου νεκρώσεως της κεφαλής. Τα κατάγματα της διαφύσεως του μηριαίου οστού αντιμετωπίζονται κατά βάση χειρουργικά με την χρήση πλακών και βιδών αλλά κυρίως με την χρήση κλειστής ενδομυελικής ήλωσης του οστού το οποίο επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς μετεγχειρητικά.